De mens heeft het in zijn meer dan duizendjarige geschiedenis moeten leren dat de zekerheid van ieder persoon en van een gemeente fundamenteel is om het eigen bestaan en ook die van de hele mensheid te kunnen zekeren. De oermens leefde in grotten en bewaakte de ingang met vuur, tijdens de klassieke oudheid bouwde men muren, in de middeleeuwen werden enorm grote burchten en vestingen opgebouwd. ln de 21 ste eeuw is de wereld al veranderd, toch de moderne mensen heeft het gevoel van veiligheid even zo nodig. Maar de problemen in verband met de zekerheid zijn tegenwoordig ingewikkelder dan vroeger.

Zowel de gevaarlijke situaties als ook de beveiligingsmiddels zijn anders geworden. Men hoeft nu niet meer bang te zijn dat een wild dier iemand aanvalt in een woud, maar tijdens een uitstapje is men bang voor zijn auto die op een parkeerplaats staat. De veiligheid van personen en objecten is tegenwoordig een zelfstandige bedrijfstak geworden. Hoewel men steeds tracht de eigen vrijheid te beschermen, accepteert men het feit dat men steeds gecontroleerd wordt ter wille van veiligheid. Om ons altijd te kunnen legitimeren nemen we een persoonsbewijs mee, en het is vanzelfsprekend als er iemand naar vraagt en als het gecontroleerd wordt met een We beklagen ons ook niet als het kenteken van onze auto door camera's wordt vastgehouden als we naar een parkterrein rijden. Veiligheidmaatregels zijn - net zo als vroeger - in ons eigen belang, maar ze zijn ook voor de hele maatschappij belangrijk.

A.R. Hungary, Inc. - technologie in dienst van de veiligheid van het individu en van de maatschappij

De A.R. Hungary, Inc. ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt veiligheids- en verkeerstechnische informatiesystemen die op een intelligente beeldbewerking gebaseerd zijn. Haar klanten zijn ontwikkelaars die voor hun partners systemen met uitstekende technische kwaliteit installeren door aanwending van de modernste innovatieve technologieën.

De veiligheids- en verkeerstechnische apparaten van de A.R. Hungary, Inc. die gebaseerd zijn op de beeldbewerkende kennis van kunstmatige intelligentie, hebben in meer dan 200 landen en bij ca. 2 000 partners bevredigend succes kunnen vertonen. De kentekenidentificerende en persoonsbewijslezende apparaten zijn op elk continent, van Australië tot Brazilië, van Korea tot Saudi-Arabië te vinden.

Wat is het geheim van dit succes? Het leveren van uitstekende technische oplossingen, betrouwbaarheid en efficiëntie.

De weg naar het succes - kunstmatige intelligentie en beeldherkenning via computer

Het individu krijgt van zijn omgeving informatie door via zijn zintuigen. Het grootste deel (75-80°%° ) van de data, die de vijf zintuigen (zien, horen, proeven, ruiken, voelen ) registreren en dat met hulp van de hersenen wordt bewerkt, is een visuele informatie. De visuele zintuiglijke waarneming is dus het meest relevant in de relatie tussen mens en wereld.

ln het jaar 1 990 heb ik met enkele jonge wiskundige ingenieur collega's de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn, met hulp van de moderne computertechniek een mathematisch computermodel van de menselijke hersenen te vervaardigen, zodat een computer in staat zou kunnen zijn te zien. Anders gevraagd: ls het mogelijk dat men een computer kan leren, de inhoud van een digitaal beeld, dat hij nog nooit heeft ''gezien'', zelfstandig te kunnen interpreteren? Binnen korte tijd hebben ons de veelbelovende resultaten van de onderzoekingen bewogen tot het gebruik maken van de uitkomsten, d.w.z. ze hebben ons aanleiding gegeven tot het zoeken van concrete oplossingen.

Op deze manier werd in 1 992 het eerste automatische computerbestuurde apparaat voor identificeren van kentekens in Hongarije ontwikkeld.

Het resultaat van de volgende 12 jaren voortdurende hoogwaardige onderzoek en van de innovatieve ontwikkelingen is: A.R. Hungary, Inc., tegenwoordig één van de meest invloedrijkste firma's op de wereldmarkt met veiligheids- en verkeerstechnische ontwikkelingen gebaseerd op de beeldbewerking.

Het kentekenherkenningproduct CARMEN van ARH werd door zijn grote herkenning en zijn betrouwbaarheid marktleider. De CARMEN ANPR motor kan elk alfametrisch kenteken met grote zekerheid aflezen, en ze is in staat (als het enige apparaat ter wereld) ook de Arabische nummerborden te scannen.

De ARH documentenscanners werden door hun uitstekende beeldbewerkingskwaliteiten en door de grote betrouwbaarheid bij het herkenning van documenten zeer gewaardeerd.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition solution

Het nieuwste product van ARH is FACEIDENT, gezichtsherkenningsoftware. Aan zijn snelheid en betrouwbaarheid is te danken dat het voortreffelijk te gebruiken is als de basis van entreesystemen die op gezichtsherkenning berusten.

A.R. Hungary, Inc. - technologie in dienst van de veiligheid van het individu en van de maatschappij - Technologie en kwaliteit

Heeft U al opgeteld hoeveel verschillende bewijzen U tot nu toe al hebt gekregen? En hoeveel heeft U nu? Stellen we ons maar eens even voor hoeveel documenten op een gewone werkdag worden gecontroleerd overal op de wereld: op vliegvelden, bij de douanedienst, in de banken enz. Volgens diverse calculaties: tienduizend per seconde! Het is dus vanzelfsprekend dat snelheid en efficiëntie van de controles heel wat van belang is vanwege de veiligheid en niet in de laatste plaats wegens economische interesse.

De A.R. Hungary, Inc. heeft zich 1 998 de ontwikkeling van een automatische documentscanner en -controleapparaat ten doel gesteld. Door het gebruiken van dit systeem is een hoogwaardige documentencontrole mogelijk op een snelle en efficiënte manier. Zo is de Passport Reader productlijn tot stand gekomen.

De opdracht was niet eenvoudig! De apparaten moesten de veiligheidskenmerken op de documenten kunnen laten zien, en ook de data erop Om dit doel te kunnen bewerkstelligen, moest men foto's zowel in normaal licht als ook in infrarood en ultraviolet nemen. Dit alles mag niet langer duren dan 1 -2 seconden. Het apparaat zal klein en massief gevormd zijn. Het zal resistent zijn ook tegen erg ernstige mechanische beproevingen.

Het resultaat van een tweejarige ontwikkeling is een in het jaar 2000 gepresenteerd apparaat, dat als het eerste op de markt aan de verwachtingen kon voldoen; CLR, de tegenwoordig modernste productlijn heeft ook internationaal succes kunnen bereiken.

De CLR-apparaten bieden nog andere unieke mogelijkheden naast de algoritmen, die men zowel in zichtbaar licht als infrarood en ultraviolet licht een uitstekende beeldkwaliteit kan bereiken Ook een beschikt de CLR serie over een bijzonder grote betrouwbaarheid in herkenning van karakters. Ze zijn in staat tot de herkenning van 2D barcodes, tot de productie van kleurige UV-beelden, automatische document detectie, de scanning van RFID-chipdata in de nieuwste paspoorten.

De zes varianten van de CLR-productfamilie bieden perfecte oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden. Het gebruik is erg eenvoudig, er is geen speciaal onderwijs nodig. De apparaten nemen de documenten waar en verrichten de beeldanalyse vanzelf.

Tijdens de ontwikkeling is er veel aandacht besteed aan de eenvoud van de integratiemogelijkheden van de CLR-apparaten. Ze zijn door de bijgevoegde software heel simpel aan te sluiten aan ieder complex informatiesysteem.

Het bewijs voor een succesvolle samenwerking met onze systeemintegratie partners is, dat op de hele wereld meer dan duizend documentenlezers functioneren op verschillende toepassingsgebieden: op vliegvelden, bij de douanediensten, aan de ambassades, op postkantoren, in hotels en op kantoren van notarissen.

De afgelopen jaren werd met de ontwikkeling van de telecommunicatie het gebruik van mobiele documentenscanner en controlesystemen mogelijk. Op vliegvelden, bij grensovergangen en verkeerscontroles, in treinen en schepen gebeurt vaak dat men de authenticiteit van een persoonsdocument moest controleren maar bij gebrek aan middelen was hier geen kans toe. Aan deze uitdaging wilde AR Hungary beantwoorden toen zij haar mobiele paspoortlezerinstallatie type PR303en haar mobiel documentenapparaat

Met behulp van het apparaat PR303 is het mogelijk de data van een document ter plaatse met één beweging te controleren. Het gehele proces duurt minder dan twee De installatie is geschikt voor het beheer van de lokale database en ook voor datatransfer op basis van het online GPRS. De PR303 is bijzonder goed gebruikbaar in de internationale treinen.

Volgens de statistieken zijn er meer dan 500 miljoenen auto's in omloop over de hele wereld. Tot op heden is de primaire identificatie van deze voertuigen het kenteken. Hierdoor is het niet verrassend dat automatische kentekenherkenning een onmisbaar deel is geworden van talrijke verkeerstechnische en veiligheidstechnische applicaties.

Men heeft een kentekenidentificatiemiddel nodig dat naast snelheid en nauwkeurigheid ook nog kostenbesparend is. De CARMEN ANPR technologie Snel, precies en kostenbesparend. Enkele duizenden CARMEN ANPR systemen in meer dan 60 landen hebben dit inmiddels bevestigd.

Hoe functioneert het CARMEN ANPR?

De camera maakt foto's van het gedetecteerde voertuig Op de foto zoekt CARMEN het kenteken op en verricht de karakterherkenning CARMEN stuurt de foto's en het kenteken naar een systeem dat de dataopslag en verdere dataverwerking verricht.

De A.R. Hungary, Inc. presenteert met de CARMEN software versies en de aanvullende hardware apparaten een veelzijdig bruikbare oplossing voor haar systeemintegratoren.

De CARMEN Parking Software - kostenbesparend

De ideale oplossing voor check-in-poorten De CARMEN FreeFlow Software - onbegrensd: Voortdurende herkenning, bruikbaar in geval van met grote snelheid rijdende auto's Met hulp van
de videosignalen-digitaliserende kaart type FXVD4 kan elke videocamera vlot op het systeem aangesloten worden
De camera type FXCAM IBW 2000 ANPR is een 'plug and play' oplossing voor het vervaardigen van een perfect beeld.
ARH Car PC

De kenmerken van de motor type CARMEN ANPR

Onafhankelijk van land en karakter - herkenning van Chinese, Arabische en Latijnse karakters
Grote nauwkeurigheid van herkenning - bij alfanumerieke kentekens boven 98°% Snelle herkenning - een volledige scanningcyclus duurt minder dan 80msec
Kostenbesparende technologie - buitengewone prijsprestatie-verhouding
Eenvoudig en snel integreerbaar - ondersteuning van verschillende operatiesystemen en ontwikkelingstalen

Sinds u naar deze presentatiefilm kijkt heeft de kentekenherkenningmotor type CARMEN honderdduizenden van kentekens op 5 continenten van de wereld in parkeergarages, op betaalde parkeerterreinen, in bewaakte objecten, op vrachtwagenterminals bij grensovergangen, op autosnelwegen, in drukke kruisingen in tunnels en op bruggen, in garages, bij tankstations op autosnelwegen, bij tolwegpoorten, in van auto's afgesloten stadswijken

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.